Integritetspolicy
Vi på Firenze Shoes Ab är glada att just du är intresserad av vår integritetpolicy. I den här policyn kommer du att ta del av vad en personuppgift är, vilka och i vilken omfattning personuppgifter samlas in samt i vilket syfte insamlingen sker.

Personuppgiftsansvarig
Firenze Shoes Ab(559050-8783), Örlogsvägen 28, 30272 Halmstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via mail info@firenzeshoes.se

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller E-postadress. Det kan även vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Vidare räknas krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer också som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlar vi in vid beställningar/köp?
När du beställer/köper varor av oss behöver vi behandla personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att vi ska kunna leverera beställd/köpt vara/varor till dig, inklusive avisering om leverans eller kontakt gällande leverans.  För att kunna leverera en beställd/köpt vara/varor behöver vi behandla namn, betalinformation (till exempel transaktionsreferens, transaktionstidspunkt), orderinformation (till exempel vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en specifik adress), kontaktuppgifter så som adress, E-postadress, telefonnummer. Personuppgifterna behövs även för att vi ska kunna hantera betalningen som görs i samband med beställningen/köpet och därmed veta vilka betallösningar vi kan erbjuda.

Ovan nämnda personuppgifter behandlas också för att vi på bästa sätt ska kunna hantera returer av beställd/köpt vara/varor. De behövs även för att vi ska kunna hantera reklamation- och garantiärenden.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in via kontaktformulär?
Som besökare på vår hemsida finns det flera sätt att kontakta oss. Via kontaktformulär kan du kontakta oss gällande de allra flesta ärendena så som order, reklamation, Personuppgifter som samlas in via kontaktformulär är namn, E-postadress och eventuellt kön.

De personuppgifter som anges har syftet att kunna bearbetas för att tillhandahålla den efterfrågande informationen eller förfrågningen som gjorts via kontaktformuläret. I vissa ärenden där du kontaktar oss via kontaktformulär behövs mindre personuppgifter och i andra ärenden behövs fler. Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt i varje ärende.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara din förfrågan till oss.

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns huvudsakligen två typer av cookies och Firenze Shoes AB använder sig av båda.

Typ 1: sparar en fil permanent på din enhet, dessa används för att kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.

Typ 2: kallas ”Session-Cookies”. Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En ”Session-Cookie” lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför använder vi oss av cookies?
Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen för dig som kund. Med hjälp av cookies kan webbplatsen till exempel hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Lagring av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller det syfte och ändamål de samlats in för. Vi iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

Delning och överföring av personuppgifter
Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag som Firenze Shoes AB samarbetar med till exempel när det gäller betallösningar, marknadsföring, transporter eller via kontaktformulär. När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners ska uppgifterna behandlas efter våra instruktioner och enligt det upprättade personuppgiftbiträdesavtalet.

Vi kan enligt lag bli tvingade att lämna personuppgifter till statliga myndigheter så som Polisen eller Skatteverket och vi kommer då att uppfylla dessa krav.

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.